Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

Pozosta?e komisje

Pozosta?e komisje

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Jan Tywo?czuk, prof. zw.

Zast?pca przewodnicz?cego: prof. dr hab. Marianna D?bniewska, prof. zw.

 

Cz?onkowie:

prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.

prof. dr hab. Czes?aw Kosakowski

prof. dr hab. Adam ?yszkowicz, prof. zw.

prof. dr hab. in?. Leszek Mieszkalski, prof. zw.

prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.

dr hab. Bo?ena Szafra?ska, prof. UWM

prof. dr hab. Zbigniew ?mietana, prof. zw.

prof. dr hab. Aleksy Tralle

 

Sekretarz: in?. Danuta Kowalczyk 523-37-71

 

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 

Przewodnicz?ca: dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska

 

Cz?onkowie:

Nauczyciele akademiccy:

dr Jaros?aw Dobkowski

dr in?. Joanna Michalak

dr in?. Piotr Sawicki

Przedstawiciele studentów:

Ewa Cybulska

Wojciech Morawski

Kamil Soko?owski

 

 

Odwo?awcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, prof. zw.

 

Cz?onkowie Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Irena Brzozowska

dr Joanna Ch?osta-Zielonka

dr in?. Micha? K??bukowski

Przedstawiciele studentów:

Marek Alijewicz

Anna Kotarska

Joanna Kurczewska

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Jerzy Borowski, prof. zw.

Zast?pca przewodnicz?cego: mgr in?. Edward Derela

 

Cz?onkowie:

mgr Anna Bara?ska

mgr in?. Marek Dzieniakowski

dr in?. Krzysztof Dutka

Janina Ka?u?na

in?. Józef Zió?kowski

 

Sekretarz:

Marzena Miedziejewska 523-36-32

 

 

Komisja Etyki

 

Przewodnicz?ca: prof. dr hab. ?ucja Fornal, prof. zw.

 

Cz?onkowie:

dr hab. Józef D?bowski, prof. UWM

prof. dr hab. Czes?aw Kosakowski

ks. dr Zdzis?aw Kunicki

dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM

ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM

dr Jan Piszczek

 

Kolegium Wydawnicze

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw. 

Redaktor naczelny: mgr Zofia Gawinek

 

Redaktorzy dzia?ów:

prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.

prof. dr hab. Jerzy Czapla, prof. zw.

prof. dr hab. Jan Glogowski, prof. zw.

dr hab. Zbigniew Hul, prof. UWM

dr Eugeniusz Hull

prof. dr hab. in?. Leszek Mieszkalski, prof. zw.

dr Katarzyna Parzych

prof. dr hab. Walenty Pi?at, prof. zw.

dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM

dr hab. Leszek Stankiewicz, prof. UWM

prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.

prof. dr hab. Aleksy Tralle

dr hab. Dariusz Waldzi?ski, prof. UWM

prof. dr hab. Alojzy Wasilewski

prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, prof. zw.

 

Obs?uga sekretarska

Wydawnictwo UWM 523-36-61

 

Rada Archiwalna

 

Przewodnicz?cy: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

 

Cz?onkowie:

prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski

mgr in?. Marek Dzieniakowski

mgr Danuta Kasparek

ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc, prof. zw.

dr hab. Andrzej Wa?kówski, prof. UWM

 

Sekretarz:

mgr Anna Wójcicka 523-47-04

 

Rada Biblioteczna

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.

Zast?pca przewodnicz?cego: dr Danuta Konieczna

 

Cz?onkowie:

mgr Beata Anek-Kucharek

prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.

dr in?. Magdalena Bowszys

dr Ma?gorzata Dagiel

mgr Jolanta Ga?ecka

mgr Iwona Gawenda

mgr Ewa Górniak

dr Eugeniusz Hull

Anna Kotarska

dr hab. Jacek Leman, prof. UWM

dr in?. Adam Lipi?ski

mgr in?. El?bieta ?upi?ska

prof. dr hab. Mariusz Majewski

dr Andrzej Matra?

dr hab. Danuta Michalik, prof. UWM

dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM

dr Andrzej So?oma

Katarzyna Umecka

prof. dr hab. Maria Wanic

prof. dr hab. Stanis?aw Weidner

mgr Celina Witkowska

prof. dr hab. Micha? Wojciechowski

Marek Zaskurski

 

 

Obs?uga sekretarska

Biblioteka G?ówna

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

13-02-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 973 razy (w tym z UWM 20 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa